BES&CULTUUR

( foto: Hans Stakelbeek)

Jos Buijtendijk en Gonny Stuut vormen samen BES&CULTUUR:

Jos als docent Beeldende Vorming ( middelbaar onderwijs) en Gonny als Beeldend Kunstenaar.

 We ontwikkelen en verzorgen prikkelende culturele projecten voor en met ouderen.

BES&CULTUUR breekt een lans voor voor eenzame ouderen, verfrist dagactiviteiten in instellingen, co-creeert met maatschappelijk relevante partners en schuwt de verbinding tussen onderwijs en ouderen niet.

Omdat we allebei met ouders en dementie te maken hadden, vroegen we ons af hoe we hierbij een creatieve en positieve invulling konden  geven.

We bezochten diverse seminars en projectdagen met raakvlakken, o.a.

geinspireerd door 'Áge Friendly Cities', een nationaal en internationaal platform m.b.t. senior vriendelijkheid in de samenleving, leggen wij door door kunst en cultuur verbinding met div. groepen van de bevolking met senioren.

Kernwaarden hierbij zijn hierbij waardigheid, verbinding, contact, prikkeling, diepgang, creativiteit en activiteit.

Wij werken vanuit het concept 'Positieve gezondheid'( Machteld Huber).

De nadruk ligt hierbij niet op de ziekte, maar het het vermogen deel te nemen c.q.  beleven , waarnemen, fysiek en/of mentaal functioneren, op eigen manier kunnen participeren in een activiteit of project. De focus is op wat iemand nog wel kan , i.p.v. een ziekte te benadrukken.

 Naast projecten met portretschilderen met leerlingen uit het middelbaar onderwijs en senioren, schilderen met ouderen met dementie, een vakantie project in een zorginstelling en in 2019 een groot project van maart-oktober :

'Golden Age Souvenir', in het kader van het Gouden Eeuwjaar, waarbij ong.300 senioren in Delft (instellingen en dag besteding van Pieter van Foreest, De Herbergier en Dagelijks Leven ) in belevingsworkshops 'gouden' souvenirs  hebben gemaakt (van klei).

Hierbij is er samengewerkt met o.a. Museum Het Prinsenhof voor lezingen over Delft in de Gouden Eeuw en ze zijn tentoongesteld geweest in 38CC te Delft.

Het project had een circulair karakter waardoor op vele locaties in Delft het souvenir te koop was en de opbrengst ten goede kwam van Alzheimer Nederland.

Bij Omroep MAX is er in de zomer in het live programma op de markt in Delft ook aandacht aan besteed.  

Het project was mogelijk gemaakt door samenwerking met Stichting Delfts Peil, en div. subsidies van o.a. Gemeente Delft, Fonds 1818, Fonds Sluyterman van Loo, Pieter van Foreest, Stalpert van der Wiele, de Educatieve dienst van Museum Prinsenhof, de vele vrijwilligers en participanten.

 

Door de Covi maatregelen staat alles on-hold.

Project 'Op Vakantie' ( foto: H. Stakelbeek)

Senior in de workshop 'Golden Souvenir'

(foto: M.de Man)

Eindresultaat  voorzien van voornaam en geboortejaar van de maker.

Serie 'Golden Souvenirs'

(foto: H. Stakelbeek)

Tentoonstelling in 38CC

(foto: H.Stakelbeek)