( foto: Hans Stakelbeek)

 

Jos Buijtendijk en Gonny Stuut vormen samen BES&CULTUUR:

Jos als docent Beeldende Vorming

( middelbaar onderwijs, HvA) en Gonny als Beeldend Kunstenaar ( KABK).

 We ontwikkelen en verzorgen prikkelende culturele projecten voor en met ouderen.

BES&CULTUUR breekt een lans voor voor eenzame ouderen, verfrist dagactiviteiten in instellingen, co-creeert met maatschappelijk relevante partners en schuwt de verbinding tussen onderwijs en ouderen niet.

Omdat we allebei met ouders en dementie te maken hadden, vroegen we ons af hoe we hierbij een creatieve en positieve invulling konden  geven.

We bezochten diverse seminars en projectdagen met raakvlakken, o.a.

geinspireerd door 'Áge Friendly Cities', een nationaal en internationaal platform m.b.t. senior vriendelijkheid in de samenleving.

Door kunst en cultuur leggen wij verbinding met div. groepen van de bevolking met senioren.

Kernwaarden hierbij zijn hierbij waardigheid, verbinding, contact, prikkeling, diepgang, creativiteit en activiteit.

Wij werken vanuit het concept 'Positieve gezondheid'( Machteld Huber).

De nadruk ligt hierbij niet op de ziekte, maar het het vermogen deel te nemen c.q. 

beleven , waarnemen, fysiek en/of mentaal functioneren, op eigen manier kunnen participeren in een activiteit of project. 

 

 In het verleden stonden projecten zoals portretschilderen met leerlingen uit het middelbaar onderwijs en senioren, schilderen met ouderen met dementie, een vakantie project in een zorginstelling en in 2019  het 'Golden Age Souvenir'project op het programma.

'Golden Age Souvenir', in het kader van het Gouden Eeuwjaar, waarbij ong.300 senioren in Delft (instellingen en dag besteding van Pieter van Foreest, De Herbergier en Dagelijks Leven ) in belevingsworkshops 'gouden' souvenirs  hebben gemaakt (van klei).

Hierbij is er samengewerkt met o.a. Museum Het Prinsenhof voor lezingen over Delft in de Gouden Eeuw en ze zijn tentoongesteld geweest in 38CC te Delft.

Het project had een circulair karakter waardoor op vele locaties in Delft het souvenir te koop was en de opbrengst ten goede kwam van Alzheimer Nederland.

Bij Omroep MAX is er in de zomer in het live programma op de markt in Delft ook aandacht aan besteed.  

Het project was mogelijk gemaakt door samenwerking met Stichting Delfts Peil, en div. subsidies van o.a. Gemeente Delft, Fonds 1818, Fonds Sluyterman van Loo, Pieter van Foreest, Stalpert van der Wiele, de Educatieve dienst van Museum Prinsenhof, de vele vrijwilligers en participanten.

 

 

(foto: Caja van Klaarbergen)

 

KUNSTZINNIG PIETER , 2021-2023 

Na een jaar( 2020) met diverse ontmoeting ter voorbereiding  van het nieuwe project  is het zover:

Vanaf September/oktober 2021 ( met wat Corona vertraging) is BES&CULTUUR  gestart met een nieuw programma met de naam  'KUNSTZINNIG PIETER'.  Binnen Pieter van Foreest (Intramuraal en OC's) wordt er een prikkelend en inspirerend project opgezet voor bewoners en thuiswonenden.

Het 2-jarige project is mogelijk gemaakt door Fonds Lang Leven Kunst, en de regeling voor 'Samen cultuur maken', van Fonds Cultuurparticipatie, en Pieter van Foreest.

 

 

We starten het eerste half jaar met het thema: 'Letters en woorden', met workshops zoals:

'Van letter tot woord' , Dansende letters',

'De lettergreep' en 'Muziekletters'. 

In alle workshops spelen passende gedichten  en gesprekken met de deelnemers een belangrijke rol. 

 

 

 

 

De tweede helft van het workshopjaar is het thema 'Liefde' . 

Inmiddels is ook het schrijf project  'De penvriend (in) ' van start gegaan: een echte handgeschreven correspondentie tussen middelbare scholieren van Stanislas Pijnacker ( vak Nederlands) en de bezoekers van OC Vermeertoren in Delft.

 

 

 

'KOFFIE KLETSKOP'

Onderdeel in het programma van Kunst Zinnig Pieter is 'Koffie Kletskop'. Een gezellige bijeenkomst met veel kletskoppen voor senioren uit de buurt met een  vleugje kunst, cultuur, informatie en veel contact en gezelligheid. Inmiddels zijn we te gast geweest bij De Singel hof in Maasland en Delfshove te Delft. Er volgen het komend jaar meerdere Koffie Kletskoppen. Deze zullen worden aangekondigd in de locale krant en in het Pieter van Foreest blad en intranet.

Eerst volgende Koffie Kletskoppen : vrijdag 30 september 14-16 uur Die Buytenweye en 14 oktober in De Lindenhof 14-15.30 uur.

Workshops met letters, woorden, gedichten

Inmiddels is begin oktober de eerste workshop van start gegaan in Veenhage. Grote kubus dozen zijn beschilderd, betekend en beplakt waarmee grote woorden kunnen worden gemaakt.

Tijdens de workshops gaan we ook gesprekken aan met de deelnemers, met vaak verrassende inhoud.

 

Letterpret met een hoedje op...

BES&CULTUUR neemt vaak wat hoedjes mee... in de workshops waar wordt gepraat, gelachen, getekend, geschilderd, met klei, met pen en inkt wordt gewerkt, gedichten worden voorgedragen, gedanst en naar live muziek, en naar elkaar wordt geluisterd.

Hand geschreven poezie met pen en inkt!

De oude Olivetti weer in gebruik

De workshop

'Van letter tot woord'

OC Dock, OC Vermeertoren, OC Beukenlaan Delft

Thema Liefde: 'kijk eens in de poppetjes van mijn ogen', door een kunst bril

foto's: Gonny Stuut

 

Collages : 'Ja, ik wil'  Tentoonstelling van 77 collages zijn geexposeerd in de gang links van de receptie bij de ingang van Stefanna. Toegang is gratis. Van eind september tot eind november.

'Golden Age Souvenir' 2019

Workshop 'Golden Age  Souvenir'

De Lindenhof, 2019

(foto: Martien de Man)

Eindresultaat  voorzien van voornaam en geboortejaar van de maker.

Serie  'Golden Age Souvenirs'

(foto: H. Stakelbeek)

Tentoonstelling in 38CC

(foto: H.Stakelbeek)

'Op vakantie ' 2018

Project 'Op Vakantie', Die Buytenweye, Delft, 2018

( foto: H. Stakelbeek)