BES&CULTUUR

( foto: Hans Stakelbeek)

Jos Buijtendijk en Gonny Stuut vormen samen BES&CULTUUR:

Jos als docent Beeldende Vorming

( middelbaar onderwijs, HvA) en Gonny als Beeldend Kunstenaar ( KABK).

 We ontwikkelen en verzorgen prikkelende culturele projecten voor en met ouderen.

BES&CULTUUR breekt een lans voor voor eenzame ouderen, verfrist dagactiviteiten in instellingen, co-creeert met maatschappelijk relevante partners en schuwt de verbinding tussen onderwijs en ouderen niet.

Omdat we allebei met ouders en dementie te maken hadden, vroegen we ons af hoe we hierbij een creatieve en positieve invulling konden  geven.

We bezochten diverse seminars en projectdagen met raakvlakken, o.a.

geinspireerd door 'Áge Friendly Cities', een nationaal en internationaal platform m.b.t. senior vriendelijkheid in de samenleving.

Door kunst en cultuur leggen wij verbinding met div. groepen van de bevolking met senioren.

Kernwaarden hierbij zijn hierbij waardigheid, verbinding, contact, prikkeling, diepgang, creativiteit en activiteit.

Wij werken vanuit het concept 'Positieve gezondheid'( Machteld Huber).

De nadruk ligt hierbij niet op de ziekte, maar het het vermogen deel te nemen c.q. 

beleven , waarnemen, fysiek en/of mentaal functioneren, op eigen manier kunnen participeren in een activiteit of project. 

 

 In het verleden stonden projecten zoals portretschilderen met leerlingen uit het middelbaar onderwijs en senioren, schilderen met ouderen met dementie, een vakantie project in een zorginstelling en in 2019  het 'Golden Age Souvenir'project op het programma.

'Golden Age Souvenir', in het kader van het Gouden Eeuwjaar, waarbij ong.300 senioren in Delft (instellingen en dag besteding van Pieter van Foreest, De Herbergier en Dagelijks Leven ) in belevingsworkshops 'gouden' souvenirs  hebben gemaakt (van klei).

Hierbij is er samengewerkt met o.a. Museum Het Prinsenhof voor lezingen over Delft in de Gouden Eeuw en ze zijn tentoongesteld geweest in 38CC te Delft.

Het project had een circulair karakter waardoor op vele locaties in Delft het souvenir te koop was en de opbrengst ten goede kwam van Alzheimer Nederland.

Bij Omroep MAX is er in de zomer in het live programma op de markt in Delft ook aandacht aan besteed.  

Het project was mogelijk gemaakt door samenwerking met Stichting Delfts Peil, en div. subsidies van o.a. Gemeente Delft, Fonds 1818, Fonds Sluyterman van Loo, Pieter van Foreest, Stalpert van der Wiele, de Educatieve dienst van Museum Prinsenhof, de vele vrijwilligers en participanten.

 

 

(foto: Caja van Klaarbergen)

KUNSTZINNIG PIETER , 2021-2023 

Na een jaar( 2020) met diverse ontmoeting ter voorbereiding  van het nieuwe project  is het zover:

Vanaf September 2021 start BES&CULTUUR met een nieuw programma met de naam  'KUNSTZINNIG PIETER'.                                  Binnen Pieter van Foreest (Intramuraal en OC's) wordt er een prikkelend en inspirerend project opgezet voor bewoners en thuiswonenden.

Het 2-jarige project is mogelijk gemaakt door Fonds Lang Leven Kunst, en de regeling voor 'Samen cultuur maken', van Fonds Cultuurparticipatie, en Pieter van Foreest.

 

 

We starten het eerste half jaar met het thema: 'Letters en woorden', met workshops zoals:

'Van letter tot woord' , Dansende letters',

'De lettergreep' en 'Muziekletters'.   

 

 

 

Inmiddels is begin oktober de eerste workshop van start gegaan in Veenhage. Grote kubus dozen zijn beschilderd, betekend en beplakt waarmee grote woorden kunnen worden gemaakt.

De workshop

'Van letter tot woord'

OC Dock, Delft

BES&CULTUUR neemt vaak wat hoedjes mee...

Workshop 'Golden Age  Souvenir'

De Lindenhof, 2019

(foto: Martien de Man)

Eindresultaat  voorzien van voornaam en geboortejaar van de maker.

Serie  'Golden Age Souvenirs'

(foto: H. Stakelbeek)

Tentoonstelling in 38CC

(foto: H.Stakelbeek)

Project 'Op Vakantie', Die Buytenweye, Delft, 2018

( foto: H. Stakelbeek)